Regeringen har tillsatt en utredning av den över 40 år gamla terrängkörningslagen. Lagen reglerar körning med skoter och fyrhjuling i naturen och huvudskälet till utredningen är den dramatiska ökningen av antalet fordon; från 10 000 snöskotrar år 1975 (när lagen skrevs) till dagens 300 000. Samtidigt har antalet fyrhjulingar ökat från 0 till 100 000 de sista 20 åren. Även det förändrade körsättet är ett skäl till att lagen behöver moderniseras.

- Terrängkörning har under lång tid skadat mark och grödor samt skapat oro och irritation hos LRF:s medlemmar. Det är därför väldigt positivt att regeringen uppmärksammat dessa problem och nu tillsätter en utredning för att lösa dem, säger Ida Nyberg som är LRFs expert i äganderätt och LRFs representant i Nationella Snöskoterrådet

SE LRF-FILMEN: Under snön - tänkvärd story för skoteråkare

LRFs två huvudsakliga synpunkter

1. En ny lagstiftning måste tydliggöra var skoter- och fyrhjulskörning är tillåten. Och tydliggöra var den inte är tillåten. LRF anser att skoter- och fyrhjulskörning endast ska vara tillåten på utpekade leder, i utpekade friåkningsområden, på annan mark där markägaren uttryckligen gett sitt lov till körning. Det måste därför fastställas att terrängkörning inte ingår i allemansrätten.

2. Överträdelser/straff måste bli rejält kännbara, ledvärdar behöver ges möjlighet att kontrollera regelefterlevnad och polis och ledvärdar bör kunna dela ut böter/straff direkt på plats vid överträdelser. Det behöver dessutom vara totalförbjudet att köra i skogsplanteringar och på åkermark utan markägarens/arrendatorns medgivande.

LÄS MER: Lathund för körkorts- och utbildningskrav

Snöskotern och fyrhjulingen har på många olika sätt ett stort värde för människor och företag på landsbygden. Det handlar om friluftsliv, arbetsredskap och dessutom dess värde för landsbygdsföretagandet, eftersom skoterkörning lockar många turister till landsbygden.

- Sammanfattningsvis är LRF positiv till både skoterkörning och fyrhjulskörning men de måste framföras med betydligt mer ordning och reda än i dag, säger Ida Nyberg.

LÄS MER: Regeringens pressmeddelande