LRF har tidigare informerat om regeringens beslut om rubricerad skyddsjakt. Beslutet är en framgång eftersom hjortskadorna i jord- och skogsbruk i delar av landet är mycket kännbara och innebär stora ekonomiska förluster.

Svenska Jägareförbundet är kritiskt till den nya skyddsjakten och delar av deras rekommendationer är överdrivna.

Därför ger LRF här  sin syn på de nya bestämmelserna.

LRF passar också på att förtydliga vad som gäller vid skyddsjakt av vildsvin här.

Följ LRFs arbete om jakt och vilt på snabblänken lrf.se/vilt

LÄS MER: LRFs arbete kring vilt- och jaktpolitik