- Jag har under mina 14 år i EU-parlamentet inte tidigare upplevt det opinionsstöd som vi har nu i frågor runt skogen och äganderätten. Mitt råd till er är att ni ska analysera vad ni gjort det senaste året för det har fungerat, sade han.

Christofer Fjellner, m, träffade representanter för Södra skogsägarna, Norra skogsägarna och LRF på ett möte i EU-parlamentet i Strasbourg.

Ämnet för mötet var hur vi från Sverige på bästa sätt kan hjälpa våra svenska parlamentsledamöter i EU att försvara skogsägares och skogsbrukets intressen i de beslut som tas.

Christofer Fjellner under mötet med LRF och skogsägarföreningar. Foto: Lennart Ackzell

Skogspolitiken är en nationell angelägenhet och inte en fråga för EU, men ”bakvägen” hamnar ändå skogsfrågor på EU-nivå från andra politikområden som till exempel miljö och klimat.

Det gällde till exempel frågan om avverkningstak i den så kallade LULUCF-omröstningen i parlamentet hösten 2017. Där vann den svenska linjen med knapp marginal.

LÄS MER: Tweets kan ha avgjort omröstningen

En annan viktig fråga var omröstningen om bioenergi i januari 2018 när direktivet om förnybar energi skulle uppdateras. Även den gick skogsägarnas väg.

- Det var givetvis många som arbetade hårt för segrarna men ett viktigt stöd i arbetet var opinionstrycket från Sverige, sade Christofer Fjellner.

Den svenska sidan i Bryssel upplever även ett ökande stöd från några andra EU-länder som försiktigt blivit mer positiva till skogsbruk enligt nordisk modell.

"Beskriv konsekvenserna"

Parlamentsledamöter har extremt många frågor på sitt bord och ”alla” tävlar om deras uppmärksamhet och mejlkorgen svämmar över. Hur ska vi göra då, frågade vi, för att nå fram?

Ett tips var att vi som vill påverka besluten när det gäller frågor runt skog tydligt och enkelt beskriver konsekvenser för enskilda skogsägare av olika politiska beslut. En linje som går hand i hand med LRFs opinionssatsning Det goda ägandet som bygger på att lyfta fram ”goda ägare”; vad exempelvis skogsägare bidrar med och vad som händer för enskilda när det blir intrång i äganderätten.

"Sociala medier triggar till aktion"

Christofer Fjellner sade att artiklar i svensk press och inlägg i sociala medier triggar svenska representanter i EU till aktion och höjd profil i Bryssel.

Omröstningarna i EU-parlamentet sker mycket snabbt och ofta handlar det om detaljer i texter. Men detaljer som kan få stor betydelse på hemmaplan. Då gäller det att våra företrädare är med på noterna och trycker på rätt knapp.

Om de vet att det finns ett intresse för frågan i Sverige, så finns det människor som i efterhand studerar hur de har röstat i varje detalj i en fråga. Om de råkat rösta fel, vilket händer, har de tre dagar på sig att ändra sin röst.

Carina Gerken Christiansen

LÄS MER I SKOGSLAND:Göran Persson: Skogsägarna i norden måste höras mer