Om detta krångel hade förbättras och förenklats, vad hade det inneburit för ditt företag?

Vi hade kunnat ägna väsentligt mindre tid och pengar åt byråkrati och istället sysslat med att utveckla företaget. Mer flexibilitet och mindre osäkerhet i hur projekten ska kunna planeras och genomföras hade också varit bra. Detta visar också att bra innovationer som nya och smarta material blir svårare att börja använda, då reglerna inte hänger med. Länsstyrelsens prövningsmetod gynnar inte nya tekniska och smarta lösningar då de inte idag har möjlighet eller kunskapen om det senaste inom utvecklingen av stallbyggnationer. Dessutom hade vi kanske blivit kvitt de långa handläggningstiderna hos länsstyrelsen, avslutar Tina Dahl. 

Utveckling ska främjas

Sveriges regering har antagit en svensk livsmedelsstrategi med mål om ökad livsmedelsproduktion. För att målen ska nås behövs det främjade åtgärder för de företag som står inför en investering och utveckling. Där har bemötande hos myndigheter en avgörande roll.

Näringslivets Regelnämnd, som arbetar för regelförenklingar för företagare, är en viktig samarbetspart när LRF skapar bättre förutsättningar för sina medlemmar.

Läs hela artikeln om Opstens Bondgård hos NNR.

Läs mer om LRFs arbete med livsmedelsstrategin.