Sedan några år tillbaka gör analysföretaget DKAB Service, för LRFs räkning, en sammanställning av svensk råvaruandel i offentlig upphandling. 

En färsk rapport släpptes nyligen som visade att svensk andel, både i volym och värde fortsätter att öka. Värdeandel både på fågel oberett och mejeri är nästa 90 procent. Värdeandel för oberett kött är över 60 procent och de offentliga köken lägger mer pengar på svensk ost igen. 

- Svenska kommuner vill handla svenskt och de nya upphandlingsreglerna som trädde i kraft 1 januari 2017 kan bidra till att vi kan se en fortsatt ökning även i framtiden, säger Pirjo Gustafsson som är ansvarig med arbetet för offentlig upphandling.

LADDA NER: Redovisning av andel svensk produktråvara 2013-2017 (se under material att ladda ner)

Viljan att handla svenskt var något försvarsminister Peter Hultqvist tog upp i sitt tal när LRF Mjölk hade sin traditionsenliga ceremoni där 31 mjölkbönder som levererat mjölk av högsta kvalitet under 23 år fick ta emot guldmedalj av kungen.

"Sverige världsbäst i djurhållning"

"Sverige har en av världens bästa djurhållningar. Det ska vi värna om. Och då gäller det att vi köper mer svenskproducerade livsmedel. Det finns bredare syften för detta. Jordbruket är så mycket mer än bara producent av livsmedel. Det är svensk historia och kultur, det är ett värnande av stor och värdefull kompetens och det är ett sätt att bevara de öppna landskap vi håller så högt", sa han bland annat och fortsatte:

"Våra jordbruk fungerar inte om inte samhällena kring dem också fungerar. Och för att vi ska kunna ha en livsmedelsproduktion i hela landet, måste även hela landet kunna fungera och människor måste kunna välja att bo kvar. Det krävs att det finns en grundläggande samhällsservice där människor bor. Att det finns en levande kultur och ett aktivt lokalsamhälle."

Hyllade mjölkbönderna

Försvarsministern riktade sig också specifikt till mjölkbönderna: "Ni alla mjölkbönder har en enorm betydelse för var och en i det här landet."

Budskapet till såväl mjölkbönder, kungligheter som icke-mjölkbönder var detta: "Hela landet ska leva, hela landet ska hålla ihop och hela landet ska försvaras. Det är inget som en enskild aktör klarar av ensam. Varken jag, regeringen, Försvarsmakten eller ni klarar denna uppgift på egen hand. Det är något vi måste ta oss an tillsammans."

LÄS MER: LRF ger ut ny tidning om offentlig upphandling - Matmagasinet Svenskt (se under material att ladda ner)

LÄS MER: Så rapporterar kungahuset från guldmedaljutdelningen