Ny lägesrapport (för livsmedelsstrategin)

 

Nu finns en ny summering av händelser de senaste månaderna kopplat till livsmedelsstrategin. Av den framgår bland annat att olika myndighetsuppdrag börjar rapporteras till regeringen. Från LRFs horisont pekas på ett seminarium hos Folk&Försvar och ett internt om internationella jämförelser. Läs mer här….