Det är i en intervju med Helahälsingland.se som LRFs expert Lars-Erik Lundkvist förklarar vad som händer om Sverige vill skära i EU-stöden i spåren av Brexit.

– Av genomsnittsbondens totala intäkter står EU-stödet för ungefär 15-20 procent. Det mesta av inkomsterna kommer alltså från marknaden. Problemet är bara att bondens lön kommer från de 15-20 procenten, säger Lars-Erik Lundkvist till Helahälsingland.se.

Allt norr om Dalälven drabbas hårdast 

– Ungefär en tredjedel av det svenska jordbruket får det tufft om nedbantningen inte kompenseras med ökat stöd för mindre gynnade områden. Det betyder att jordbruket norr om Dalälven ligger risigt till, säger Lars-Erik Lundkvist.

LRFs farhågor är att andra länder kompenserar sina bönder med nationella stöd, som till exempel Finland och Frankrike.

– Det leder till konkurrenssnedvridningar som gör det svårare att handla med livsmedel på den europeiska marknaden, säger Lars-Erik Lundkvist.

 

http://www.landlantbruk.se/lantbruk/jordbruket-norr-om-dalalven-ligger-risigt-till/