Att Sveriges bönder är klimathjältar är inget nytt. Nu finns det chans att hylla dig själv eller någon du känner i vidare kretsar.

WWFs pris Östersjöbonde syftar till att sprida exempel om alla goda initiativ som finns på odling som är bra för Östersjön. Sista anmälningsdag redan den 31 mars! Läs mer här

Dessutom är det dags att nominera kandidater till Sjöstjärnan som ges ut av Havs- och vattenmyndigheten, SKL och LRF i samverkan. Syftet är att uppmärksamma en person, en grupp eller en förening som gör ett lokalt engagerad vattenvårdarbete med tonvikt på samverkan mellan kommun, areella näringar och ideella intressen. Priset är på 50 000 kronor. Läs mer här 

Frågor? Kontakta LRFs expert, Markus Hoffman.