- Det är tydligt att lantbrukare som har en tillräckligt stor verksamhet för att bedriva den på heltid också har tid och ork att ta till sig ny kunskap och omsätta den i handling. Det visar också att vi behöver bli bättre på att stötta små gårdar i miljöarbetet, säger Markus Hoffmann, LRF.

LÄS MER: Få gratis rådgivning genom Greppa Näringen

Under mars 2018 har cirka 4 000 lantbrukare svarat på frågor om hur de hanterar fosfor i växtodlingen och djurhållningen samt vilka miljöåtgärder de redan gör eller kan tänka sig att göra. Lantbrukare som är medlemmar i Greppa Näringen har i högre utsträckning gjort flera fosforåtgärder som att strukturkalka jorden eller beräkna gårdens växtnäringsbalans.

- Undersökningen visar att miljörådgivning till lantbrukare är ett bra sätt driva miljöarbetet framåt. Lantbrukare som fått besök av någon av rådgivarna gör fler åtgärder, söker fler av EU:s miljöstöd och använder fler av våra webbaserade miljöverktyg, säger Stina Olofsson, som är projektledare för Greppa Näringen.

Av drygt tio olika miljöåtgärder som att anlägga skyddszoner längs vattendrag, anlägga fosfordammar eller förbättra gödselspridningen, så görs samtliga åtgärder i högre utsträckning bland lantbrukare med större gårdar. De som svarat har delats in i storleksklasser från mindre än 50 hektar upp till över 200 hektars odling.

LÄS MER: Hela pressmeddelandet från Jordbruksverket