Vad var det i ditt föredrag på seminariet som väckte intresse?

- Jag lyfter fram det problematiska i att politikerna inte verkar förstå hur viktigt det är att respektera de grundlagsskyddade rättigheterna när man stiftar lag eller senare upptäcker brister i gällande lagar.

Varför är det så problematiskt?

- I vårt demokratiska system har vi varit överens om att i grundlag slå fast vissa särskilt viktiga regler, så som skyddet av äganderätten, som alla ska förhålla sig till. Om staten och politikerna väljer att runda detta rubbar det på sikt ”kontraktet” mellan medborgarna och staten. Och det drabbar också enskilda personer som har svårt att kunna stå upp mot staten.

Vad har det med lavskrikor och bombmurklor att göra?

- Det finns en koppling. Nu ser vi att enskilda markägare drabbas väldigt hårt när staten och politiken väljer att inte rätta till sådana brister i lagstiftningen som är uppenbara och som dessutom påpekats av våra domstolar. När alla ser att äganderätten kränkts blir budskapet från staten till de drabbade att de ska stämma staten. Det är inte rimligt. Istället borde staten direkt vara tvungen att rätta till felaktigheterna.

Men ska inte politiken få bestämma?

- Självklart. Men då måste det ske på ett korrekt sätt. Jag tycker att man kan titta på det system vi har när politiken ska fatta beslut om vår ekonomi. Då finns ett finanspolitiskt ramverk som partierna också bundit sig vid och där tanken är att man ska fatta beslut som håller ihop hela vägen. Något liknande borde finnas särskilt i de fall som rör våra grundlagsskyddade rättigheter så som äganderätten. Ett tydligare rättspolitiskt ramverk helt enkelt.

SE HELA FÖRELÄSNINGEN: Cirka 46 min in kommer Carl von der Esch

LÄS MER: Carl von der Esch intervjuas i Entreprenör

LÄS MER: Skogsstyrelsen håller med LRF