Hur ska jag få bukt på råttproblemen?

- Minska fodertillgång, skyl och försöka hindra dem att komma in. Därefter en kemisk insats när det behövs.

Varför kan jag inte bara lägga ut råttgift? 

- Den strategin fungerar inte längre. Effekten verkar minska och man antar det beror på resistens hos råttorna. Man har också påvisat rester av råttgifter i rävar och rovfåglar. (I Sverige 10 av 10 rävar och i 13 av 20 rovfåglar.) Detta är orsaken till EUs ändrade regelverk, som innebär att det inte längre är tillåtet att lägga ut råttmedel förebyggande. Det börjar komma metoder att mäta/registrera antalet råttor. Det kommer även effektivare mekaniska fällor.

Vad kan jag mer göra?

- Det som är möjligt idag är att under en period, 5-8 veckor, använda råttgifter och under tiden utvärdera effekten. Saneringsföretaget måste åka ut en gång i veckan för att kolla effekt. Kostnaden blir däremot hög.

Vad gör LRF i frågan? 

- LRF jobbar i samarbete med Anticimex. Bland annat håller vi ett gemensamt webbinarium den 8 maj kl 19-20. Vi tittar också på andra utbildningsdelar, en för det praktiska arbetet och en för behörighet att använda gifter.