Det handlar om ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam som endast kommer att få användas i permanenta växthus.

Det är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, som har bedömt att det finns så allvarliga risker med ämnena att de inte kan användas utomhus. De gör samma bedömning för alla grödor, även sockerbetor trots att dessa inte blommor och därför inte drar till sig bin.

– Vi behöver kunna lita på de bedömningar som myndigheterna gör, men också vara medvetna om att förbudet kommer att innebära stora svårigheter för både det svenska och europeiska lantbruket.

Det säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren, som på fredagseftermiddagen medverkade i en debatt om förbudet i Svergies Radios Studio Ett. 

Begränsningar sedan 2013
Ett visst förbud mot de tre ämnena har gällt sedan 2013. Inom EU har det inte varit tillåtet att beta (behandla) frön av blommande grödor, till exempel oljeväxter. Därför har odlingen av våroljeväxter minskat drastiskt i Sverige. Flera länder, som Finland, Danmark och England, har beviljat sina odlare dispens från det förbudet, något som har snedvridit konkurrensen inom EU.

Ännu finns inget datum fastställt för när det utvidgade förbudet ska börja gälla. Det blir klart först när beslutet har publicerats i EUs officiella tidning och då har länderna max sex månader på sig att fasa ut produkter som innehåller dessa ämnen.

– Det behövs en rimlig utfasningsperiod. Idag saknas effektiva och hållbara alternativ och det behövs resurser för att ta fram sådana metoder, säger Agneta Sundgren.