– Förra året valdes flera nya styrelseledamöter in och vi tycker att styrelsen hittat en bra arbetsfördelning. Därför är det viktigt att kontinuiteten i styrelsen bibehålls och att Palle Borgström kan fortsätta sitt framtidsarbete, säger Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande.

Det ser ut att bli helt odramatiskt när LRFs medlemmar ska välja förbundsstyrelse på stämman i slutet av maj.

Valberedningens förslag är omval på samtliga positioner.
Det innebär att Palle Borgström, som valdes till ny riksförbundsordförande för LRF för ett år sedan, får förnyat förtroende. Det gäller även de sex ledamöter vars mandatperiod går ut vid stämman. Omval föreslås för de båda viceordförandena Åsa Odell och Sven Erik Hammar. Omval föreslås även för ledamöterna Joakim Borgs, Jan Ehrensvärd, Martin Moraeus och Lennart Nilsson.

Övriga ledamöter i styrelsen, vars mandatperiod sträcker sig över 2019, är Palle Borgström, Mikael Bäckström, Lotta Folkesson, Sara Helgstrand, Marcus Söderlind samt Lena Åsheim.

LÄS MER: Allt inför riksförbundsstämman