Wictoria Bondesson arbetar med forskningsfrågor på LRF och sitter i det relativt nybildade RISEs forskningsråd som ensam representant för de gröna näringarna. Forskningsrådet ska fungera som bollplank till styrelsen i RISE.

– Jag berättar om det gröna näringslivets frågor och lyfter den miljönytta våra näringar skapar. Vi ska ha det mest miljösmarta och lönsamma lantbruket i världen.

LÄS MER: Utsläpp från svensk mat har minskat radikalt

RISE, Research Institutes of Sweden, har funnits sedan 2016. Det är ett oberoende statligt ägt forskningsinstitut där näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar.

"Knyter ihop forskare från jord till bord"

En av enheterna på RISE hanterar jordbruk och livsmedel och består av de institut som tidigare var JTI och SIK.

– Att de två instituten nu är integrerade innebär att man kan knyta ihop forskare hela vägen från jord till bord, vilket ökar möjligheterna till forsknings- och utvecklingsprojekt som täcker en betydligt större del av kedjan än tidigare.

LÄS MER: Möt 6 innovativa företagare 

LRF och andra intressenter finansierar via en stiftelse delar av verksamheten på RISEs enhet, både finansiellt och via deltagande i projekt. Staten matchar den totala insatsen med lika mycket medel.

Fiskfoder från skogen

Ett exempel på projekt är hur småskalighet kan bana väg för framtidens livsmedel, genom att identifiera underutnyttjade råvaror eller kedjor med stor marknadspotential. Projektet tittar på tekniker, aktörer, hinder och flaskhalsar. Målet är att hitta en modell för att skala upp en inte så etablerad produktion, som humle eller landbaserad fiskodling. I ett annat RISE-projekt utvecklades ett hållbart fiskfoder av restprodukter från skogsindustrin.

– En viktig del i projekten är tillämpning och genomförande eftersom resultaten inte ska bli liggande i en låda, säger Wictoria Bondesson.

LÄS MER: Unik utbildning på Handelshögskolan