Palle, vad var budskapet till justitieministerMorgan Johansson?

- Lagstiftningen måste bli tydligare på att det inte ska vara möjligt med aktiviteter som syftar till att trakassera enskilda näringsidkare på privat mark. Det handlar om definitionen av olaga intrång och olaga hot. Olaga intrång handlar i grunden om intrång i byggnader. Det begreppet måste vidgas till hela gårdsplanen. Överlag är den lagstiftingen skapad utifrån hur det ser ut i stadsmiljö och inte på landsbygden.

Hur väl insatt var justitieministern i frågan om hoten mot lantbrukare?

- Han var väl uppdaterad, ännu bättre nu efter mötet. Vi överlämnade en loggbok på alla händelser som varit i ett av frallen.

Vad händer nu?

- Vi följer upp det jobb som justitiepartementet gör. Att de gör jobbet och tydliggör lagstiftningen.

LÄS MER: Detta har hänt i hat och hot-debatten

Läs mer här om mötet med justitieministern

LAND LANTBRUK: Frågan om skärpt kontaktförbud togs upp
ATL: Ny lag kan försvåra för aktivister
Jordbruksaktuellt: Viktigt möte för lantbrukarnas säkerhet