LRF har stöttat småföretagarna under processen och propositionen har i viktiga delar följt LRFs linje.

Såväl valet av inkomstbas som utformningen av förenklingsregeln har lett till att utfallet för småföretagarna har blivit ganska bra med sänkt bolagsskatt från 22 procent till 20,6 procent och snabbare avskrivning för hyreshus.

Det finns dock vissa skönhetsfläckar kvar.

En sådan är att bolagsskatten sänks i två steg men sänkningen av expansionsfondsskatten sker först i samband med att bolagsskatten ”slutligen” sänks till 20,6 procent. Eftersom man valt den tidigare metoden med automatisk återbetalning finns inga problem med att låta sänkningarna följas åt. Vi håller inte alls med om att detta skulle leda till mycket komplicerade och svårtillämpbara övergångsbestämmelser för de 330 000 småföretagare som nu får försenad återbetalning av skatten.

Räntan för periodiseringsfond höjs något, det är inget att orda om. Men regeringen missar chansen att förenkla genom att införa en förenklingsregel även i detta system. Det skulle både minska den administrativa bördan och öka möjligheterna till egenfinansiering för många småföretag.
Urban Rydin
Skatteansvarig
Lantbrukarnas Riksförbund