Under månaderna april, maj och juni släpps 320 000 mjölkkor ut på bete runt om i Sverige och den här helgen är det många kor som släpps ut. Betesmarken utgör nästan 99 000 hektar betesmark – en yta lika stor som 198 000 fotbollsplaner!

Kosläppen är inte bara ett uppskattat nöje för folk och kor, det är också nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden. Igenväxning av betes- och hagmarken är nämligen ett hot mot en fjärdedel av de utrotningshotade djur och växter i Sverige som är beroende av öppna gräsmarker för sin överlevnad. De ca 3 600 svenska mjölkgårdarna har därför en betydelsefull roll i bevarandet av den biologiska mångfalden.

Nedan är en lista över gårdarnas kosläpp, kopplat till de olika mejerierna. I de flesta fall behövs en föranmälan. Förutom de här ordnar också enskilda gårdar egna kosläpp.
Tänk på att tvätta händerna före och efter du varit kontakt med djuren för att skydda både dig och djuren från smitta.
Läs mer om vad som är viktigt att tänka på vid gårdsbesök här.

Här är några av de som arrangerar kosläpp:

Arla

Skånemejerier

Norrmejerier

Falköpings Mejeri