1. Vad innebär den nya ekoförordningen?

- Bland annat ska det bli striktare och riskbaserade kontroller längs leveranskedjan, förenklade certifieringsregler och mer gemensamma regler för odlare innanför och utanför EU ska stärka den ekologiska marknaden.

2. Det tog fyra år för EU-kommissionen, EU-parlamentet och ordförandeskapetatt att förhandla fram ekoförordningen. Vad var knäckfrågan?

- Alla länder slår vakt om sina egna intressen, vilket låser diskussionerna och gör att det drar ut på tiden.

3. Hur ser LRF på beslutet?

- Det är flera saker vi är direkt missnöjda med, till exempel att eko-sallaten i kruka blir förbjuden. Nya regler kring ekologiskt utsäde och fjäderfäproduktion är också problematiska. Men lyckligtvis fick en del undantag vara kvar under ett antal år.

4. Vad är det bästa med den nya förordningen?

- Förhoppningsvis blir reglerna tydligare för alla.

5. Vad har LRF gjort i denna fråga, rent konkret?

- LRF har jobbat för att vi ska få vissa svenska undantag, bland annat odla i avgränsade bäddar i växthus och kravet på ekologiskt utsäde. Och det lyckades vi med. Även om vi hade önskat att det fortsatt skulle vara tillåtet som idag och inte bara undantag.

6. Vilket mervärde ger den nya förordningen?

- Det är oklart vilket mervärde den ger konsumenter, men också ekologiska producenter. Uppsåtet hos kommissionen var säkert gott, men problemet är att utfallet blev en ganska urvattnad kompromiss efter alla års förhandlingar. Men det återstår att se hur detaljreglerna blir.

7. De ekologiska odlingarna har fördubblats i EU under det senaste decenniet. Hur ser det ut i Sverige?

- Det är samma sak i Sverige, arealen har mer än fördubblats.

8. Hur ser eko-affären ut?

- Den senaste statistiken visar att försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat med 9,8 procent 2017. Ekoandelen av den totala livsmedelsförsäljningen uppgick till 9,3 procent, en ökning med 0,6 procentenheter (8,7 procent, 2016). Totalt såldes ekologiska livsmedel för 27,9 miljarder kronor 2017. Det är en ökning i värde med 2,5 miljarder kronor jämfört med 2016.

9. Vad betyder den nya ekoförordningen, rent konkret, för ekoodlarna i Sverige?

- Det återstår att se när detaljreglerna utarbetas, ett arbete som rivstartar nu. Men det är mycket viktigt att LRF är aktivt i detta arbete, för att göra resultatet så bra som möjligt för våra medlemmar.

10. När kommer ekoförordningen träda i kraft?

- Den 1 januari 2021.

Salladsodlare i SVT: Politikerna borde skämmas

Så här säger EUs jordbrukskommissionär, Phil Hogan, om beslutet:

"Eko-sektorn har ökat med 125 procent de senaste tio åren men tillväxtstakten äventyrades av regler som inte längre var anpassade. En av de stora framgångarna med EUs gemensamma jordbrukspolitik har varit dess förmåga att anpassa sig för att möta nya utmaningar och möjligheter. Denna förordning stödjer sektorns framtida tillväxt. Nu har alla 2,5 år på sig att anpassa sig till den nya lagstiftningen och det ramverk som är utformat för att skydda den europeiska konsumentens intressen."
Läs hela hans uttalande här.