- Vi kommer överklaga beslutet om att inte tillåta skyddsjakt. Det ska vi överklaga till förvaltningsrätten och driva juridiskt.

Det sa Palle Borgström onsdag den 16 maj. 

Måndagen den 21 maj lämnade LRF in överklagan till Länsstyrelsen i Stockholm. 

LRFs regionordförande Carl Aschan, Tomas Olsson, styrelseledamot i LRF Mälardalen och ordförande i Lammproducenterna samt Palle Borgström, diskuterade Molstaberg och tillämpningen av rovdjurslagen med politiker.

På tisdagen den 15 maj träffade han och LRF Mälardalens regionordförande Carl Aschan ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet för att diskutera vad som hänt i Molstaberg och förde också fram LRFs åsikt i hur rovdjurslagstifningen bör tillämpas.

- Molstaberg är ett exempel på en myndighetsövning som är helt oacceptabel där myndigheten inte klarar av att göra de avvägningar man ska. Det är inte så politikerna hade tänkt sig när man fattade beslutet, säger Palle.

LAND LANTBRUK: "En aha-upplevelse för många ledamöter"