HÄR ÄR AVTALET: Markupplåtelseavtal med IP-Only

Det senaste året har LRF-organisationen mottagit över 1000 medlemskontakter gällande klagomål på bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Dåligt utförda grävjobb, grävning utan tillstånd samt dåliga markavtal var de huvudsakliga klagomålen som framfördes. 

För att diskutera dessa problem bjöds VD:n för en av de större aktörerna, IP-Only, till möte med LRFs förbundsordförande Palle Borgström i september 2017.

LÄS MER: Palle i fibermöte med IP-Only

Under mötet bekräftades LRFs uppfattning att tempot i utbyggnaden var så högt att det var svårt att få tag på kompetent arbetskraft. Men på mötet diskuterades också värdet av ett gemensamt markavtal, det vill säga ett avtal som IP-Only är tillfreds med samtidigt som LRF kan rekommendera sina medlemmar att skriva på det.
Avtalsexperter på LRF Konsult och IP-Only inledde en process om ett gemensamt markavtal och nu kan vi konstatera att parterna tagit fram ett gemensamt avtalsförslag.

Avtalet bör minska oron för markägarna

– Bredbandsutbyggnaden är mycket viktig för landsbygden, men utbyggnaden måste ske med ordning och reda samt respekt för den som äger marken, därför är det bra att detta gemensamma markavtal nu är klart, säger Palle Borgström.

LRFs förhoppning är nu att detta avtal tar bort ett orosmoment för markägarna vid bredbandsutbyggnaden.

– Att en företrädare för privata markägare och en stor marknadsaktör kommit överens borgar för ett avtal som balanserar bägge parters intresse vid bredbandsutbyggnaden, säger Palle Borgström.