Dessa mycket små och enkla ändringar i förslagen innebär bland annat att livsmedelsstrategin följs samt att de uppfyller grundläggande rättssäkerhets- och äganderättskrav.

Här är LRFs 3 förslag

1. Vänta med att eventuellt ändra regler för kostnadsansvar för omprövningar i avvaktan på en föregående parlamentarisk utredning av bland annat markavvattning och bevattning: nuvarande förslag medför helt oacceptabla samhällsrisker.

Läs mer här

2. Rädda sakägarnas rätt till ersättning från tillståndshavarna för rättegångskostnader vid prövning av moderna miljövillkor för vattenkraften: nuvarande förslag fråntar oskyldiga enskilda deras möjligheter att bevaka sin rätt; de kommer regelmässigt att drabbas av kostnader; de kommer i sämre ställning än övriga sakägare som drabbas av vattenverksamhet eller miljöfarliga verksamhet.

Läs mer här

3. Ändra övergångsbestämmelserna för ”äldre rättigheter”: nuvarande förslag leder till godtyckliga rättsförluster och dessa äldre rättigheter återupprättas inte, vilket strider mot den uppenbara avsikten i den politiska överenskommelse som träffats.

Läs mer här