I dag, onsdag den 2 maj, träder de nya stödnivåerna för att främja norrländskt jordbruk i kraft. Stödet, som ska kompensera jordbruket i norra Sverige för hårdare klimat och längre transporter, fyller en viktig funktion för landsbygdsutvecklingen. I en ny rapport från Jordbruksverket kommer de bland annat fram till slutsatsen att 40 procent av mjölkföretagen i stödområdena skulle tvingas upphöra med sin verksamhet om stödet försvann.

Läs mer: Jordbruksverkets rapport

Regeringen har tidigare beslutat om att höja stödet med 100 miljoner kronor, eller cirka 35 procent, pengarna betalas  retroaktivt från och med den 1 januari 2018.

Här kan du läsa mer om de nya stödnivåerna.