Palle Borgström fortsatte sedan sitt tal med att adressera en rad utmaningar som det gäller att vända till möjligheter och la då stor vikt vid ett internt hinder som handlar om jämställdhetsfrågan.

I samband med metoo-rörelsen uppmärksammades  värderingar och en kultur inom det gröna näringslivet som han menar är oacceptabel. Han nämnde kvinnor i styrelser vars kompetens och engagemang kan reduceras genom en enda sexistisk kommentar. Unga tjejer som på sitt första jobb möter attityder som får dem att vilja byta bransch. Palle Borgström hade också noterat att publiken på ett jämställdhetsseminarium LRF ordnade häromveckan till största delen bestod av kvinnor.

– Vi män gör ett stort misstag om vi inte uppmärksammar de här frågorna. Även kvinnor ska kunna se detta som ett land fullt av möjligheter, sa Palle Borgström och fick applåder av stämman.

En annat stort och aktuellt ämne är beredskapsfrågan.

– Den har länge varit död och vi har i Sverige en naiv hållning i det här sammanhanget, konstaterade Palle Borgström.

Han menar att Sverige behöver ställa om till en robust livsmedelsförsörjning, livsmedelsresiliens vill han kalla det, istället för att bara bygga lager. Det handlar också om att ha en egen produktion av bränsle och drivmedel. Nu gäller det framförallt att få även politikerna att förstå att Sverige är ett land fullt av möjligheter.

Annat som Palle Borgström tog upp i sitt stämmotal var livsmedelsstrategin och hur företagaren ska märka den på gårdsnivå. Det har ännu inte hänt så mycket där och det handlar till stor del om myndighetsutövningen. Politikernas intentioner finns i övergripande beslut, men det är myndigheterna som måste implementera dem. God myndighetsutövning är en fråga LRF jobbar med.

Äganderätten är en ständigt närvarande fråga. Utmaningen är störst i skogen och där driver LRF principmål som är viktiga för individen, men som också ska ge effekt för hela näringen. Palle Borgström tog upp möjligheterna i att det finns 330 000 privata skogsägare som garanterar ett mångsidigt omhändertagande av skogen.

– Det finns mycket på vår att göra-lista. Nu ska vi jobba! Välkomna till LRFs riksförbundsstämma, avslutade Palle Borgström sitt stämmotal.