87 procent har mycket eller ganska högt förtroende för jordbrukarna som producenter av svenska råvaror och livsmedel. Det är en ökning jämfört med fjolårets mätning.

78 procent väljer medvetet mat och råvaror från svenska bönder.

74 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan. Siffran är en ökning med 3 procentenheter sedan förra årets mätning.

86 respektive 87 procent har högt eller mycket högt förtroendet för jordbrukarna som producenter av mjölk respektive spannmål, en ökning sedan 2017 om 4 respektive 7 procentenheter.

– Det stärker och stimulerar att konsumenterna litar på att Sveriges bönder producerar mat på ett hållbart, miljövänligt och klimatsmart sätt. Vår höga omsorg om djur och natur är viktig för förtroendet, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

LÄS MER: Konkurrensverkets rapport visar samma resultat

Agneta Hallström, ansvarig för undersökningen på Ipsos, tycker att studien visar ett starkt resultat för Sveriges bönder:

– Många konsumenter är avgjort positiva till bonden ur många aspekter, samtidigt som väldigt få är negativa. Förtroendet är stabilt högt. Det gäller både generellt och synen på bonden som livsmedelsproducent och bidraget till ett hållbart samhälle. Det är också spännande att konsumenter som söker vegetariska alternativ är så positiva till utbudet från Sveriges bönder, säger Agneta Hallström.

Ipsos gjorde undersökningen mellan den 20 april och den 3 maj i år. 1 009 personer från 16 år och uppåt från hela Sverige intervjuades. Det är tredje året i rad som undersökningen görs. Detta för att ta reda på konsumenternas attityd till bönder som matproducent, samhällsaktör och miljöhjältar.