Torkan ställer till med stora problem för Sveriges bönder. Lantmännens prognos visar på ett skördebortfall på minst 20 procent. Många lantbrukare vittnar om att minst en tredjedel av vårsäden redan torkat bort. Nöt- och mjölkföretagare oroas för foderläget i höst.

LRF samlade med kort varsel företrädare både för näringsdepartementet, Jordbruksverket och stora delar av livsmedelsbranschen för att diskutera åtgärder. En kommande regnperiod skulle innebära att situationen förbättras något men många grödor är redan så skadade att de inte kan återhämta sig. Därför är förebyggande åtgärder är nödvändiga.

– I det här läget är det viktigt med kreativa lösningar och att alla samarbetar för att lösa problemen, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Jordbruksverket: Vi ska vara snabbfotade

Jordbruksverkets nya generaldirektör Christina Nordin lovar att underlätta som mycket som möjligt.

– Vi lyckades snabbt få tillstånd från EU-kommissionen att utverka dispenser för att kunna skörda från bland annat trädesmarker. Vår ambition är att vara fortsatt snabbfotade gentemot Bryssel.

LÄS MER: Så är läget - bransch för bransch

För att underlätta kommer bland annat Jordbruksverket att på sin hemsida lägga ut förenklade blanketter för ansökningar om olika dispenser. Det kan handla om möjligheten att få skörda tidigare eller att enkelt flytta djur mellan olika beteshagar.  LRF vädjade till Jordbruksverket att om väderproblemen fortsätter att via EU undersöka möjligheterna till eventuella förskottsutbetalningar av jordbruksstöden.

LÄS MER: LRF efterlyser stöd från EUs krisfond

– Vi kan inte utlova någonting kring detta. Det är ju en fråga för EU-kommissionen och EUs regelverk, säger Christina Nordin.

"Utslaktning är en dålig idé"

Torbjörn Lithell, inköpsdirektör HK Scan Agri, förklarade att man slaktar mer djur än förra året redan nu. Han varnar dock för att se utslaktning som en snabb lösning.

– Det är en dålig lösning för alla på längre sikt. Det leder till slaktköer, sänkta köttpriser och även köttbrist kommande år.

Företrädarna för HK Scan och KLS Ugglarps utlovar dock hjälp om djuruppfödare inte ser någon annan lösning än slakt.

– På mötet fick vi en försäkran om att slakterierna har marginal att ta hand om akuta situationer så att det inte går så långa att det uppstår djurskyddsproblem, säger Palle Borgström.

Halmen ska användas som foder och strö

Branschen kom fram till att det är viktigt att alla krafter hjälps åt för att den halm som finns och produceras i landet i höst i första hand används som djurfoder och strö.

Andra kreativa lösningar är att lantbrukare går samman och hjälper varandra för att lösa de mest akuta fodersituationerna.

Kontakta banken redan nu

Både djuruppfödare, spannmålsodlare och trädgårdsodlare drabbas av torkan. En uppmaning är att i ett tidigt skede träffa sin bank och diskutera kommande likviditetssituation. LRF kommer att arbeta för att bankerna visar förståelse för den tuffa situation som just nu drabbar lantbruket.