1. Leta samverkanspartner i bygden eller via www.proteintipset.se. Där kan du enkelt söka efter olika grödor i ditt närområde.

2. Kan du göra ett markbyte med någon?

3. Anmäl dig till facebook-grupperna Foderhjälpen 2018 eller Betesmark åt betesdjuren. Här kan ni dela med er av tips och råd kring såväl foder som betesmarker.

4. Sälj halm till djurbönderna. Hacka inte ner halmen - sälj den till den som behöver.

5. Kontakta LRFs regionkontor för att tipsa om foder eller bete.

6. Ta kontakt med LRFs omsorgsgrupp.

Om du importerar grovfoder eller halm, tänk då på risken med ogrässpridning, exempelvis renkavle. Läs mer här.

Fortifikationsverket upphör att slå i egen regi till förmån för svenska lantbrukare

Fortifikationsverket äger och förvaltar försvarsmaktens mark. De har tagit fram en rutin för tillfälliga nyttjanderättsavtal för att bistå  Sveriges lantbrukare med bete och foder denna torra sommar. Försvarsmakten måste godkänna varje avtal och de har uppmanats att göra detta skyndsamt. De som redan har arrenden har förtur.

Om du har frågor om lokal mark kan du ringa Fortifikationsverkets servicecenter i Arvidsjaur. De kan hjälpa till att guida dig till rätt person i ditt område.

Du når Fortifikationsverkets servicecenter på telefonnummer 010-44 44 000.

Läs mer på Fortifikationsverkets hemsida.

LÄS MER: Se upp för giftiga växter innan skörd

LÄS MER: lrf.se/torka har vi samlat mer info.