Åsa Odell positiv till regeringens förslag på ursprungsmärkning på kött på restauranger och storkök.

Åsa Odell, ordförande i LRF Kött, är positiv till att regeringen föreslår krav på ursprungsmärkning på kött som serveras på restauranger och i storkök.

Bra med krav på ursprungsmärkning

Riks Regeringen vill att restauranger och storkök ska ange varifrån köttet kommer. "Det är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning vad gäller den offentliga upphandlingen", säger LRF Kötts ordförande Åsa Odell.

LRF är positivt till att regeringen vill att restauranger och storkök ska ange varifrån det kött som serveras kommer. Detaljhandeln har infört ursprungsmärkning sedan flera år. Något som hjälpt konsumenterna att kunna hitta kött som produceras med större omsorg och kvalitet.

  

– Det har inneburit att efterfrågan på svenskt kött, från uppfödning med större djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, ökat kraftigt. Handelns märkning med ”Kött från Sverige” är väldigt uppskattad. Konsumenterna vill givetvis även veta var köttet kommer ifrån som de beställer på restaurang, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Stor framgång för svenska djuruppfödare

Om ett krav på ursprungsland för köttet i restaurang eller storhushåll införs skulle innebära en stor framgång för svenska djuruppfödare. LRF har i många år arbetat för att lyfta fram det högkvalitativa och hållbart producerade kött som svenska nöt-, gris- och lammföretagare förser svenska konsumenter med. Arbetet har bland annat bedrivits genom kvalitetsmärkningarna Sigill Kvalitetssystem och ”Kött från Sverige”.

Mångårigt arbete från LRF

– LRFs kommungrupper har arbetat i flera år med att uppvakta politiker och tjänstemän för att den offentliga upphandlingen av livsmedel ska ställa samma krav på allt upphandlat kött som svenska lagar ställer på svenska bönders produktion. Regeringens besked är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning även kring den offentliga upphandlingen, säger Åsa Odell.

LÄS MER: Så jobbar LRF kring den offentliga upphandlingen