På söndag den 1 juli inleds årets Almedalsvecka i Visby. LRF är givetvis på plats och kommer delta i 25 olika seminarier och debatter, varav fyra är egna evenemang.

Här är hela schemat, dag för dag, för dig som vill följa LRF på plats.

Måndag 2 juli

5 seminarier:

- 08:45 - 09:45: Hur kan vi skapa fler jobb inom livsmedelsnäringen samtidigt som vi ökar vår självförsörjningsgrad?

- 11:00-11:45: Övergödning, kan lokala åtgärder återställa Östersjön?

- 14:00 - 15:00: En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?

- 14:30 - 15:45: Ägar- och generationsskifte i svenska företag – Kan personalövertagande vara ett alternativ?

- 17:00 - 17:45: En hållbar gruvnäring i bördiga jordbrukslandskap

Tisdag 3 juli

10 seminarier och 2 debatter:

- 10:00 - 13:00: Konsumenter vill göra rätt – vad gör matsverige? (debatt)

- 11:30 - 12:00: Generationsskiften för företagare – vilka effekter får regelverket och hur vi kan förändra det?

- 12:00 - 12:45: Politiska lösningar för ett grönt näringsliv

- 13:00 - 14:00: Var finns kunden i framtidens livsmedelsförsörjning?

- 13:15 - 14:00: Stad och land behöver varann

- 14:15 - 15:00: Skattesystem som skapar entreprenörsanda (debatt)

- 14:30 - 15:00: Enskild äganderätt eller statlig styrning?

- 14:30 - 15:30: Blockchain och livsmedel - Sveriges framtidsbransch?

- 14:45 - 15:30: Ska Sverige använda vattnet eller bevara vattenmiljöerna?

- 15:00 - 16:00: Vad blir det för mat imorgon?

- 15:00 - 16:50: Hur kan jordbruket bidra till att rädda Östersjön?

- 15:15 - 16:00: Äganderätt, skogs- och miljöpolitik - var står du?

Onsdag 4 juli

5 seminarier:

- 09:45 - 10:45: Hållbar återföring av fosfor och andra avloppsresurser – vad behöver hända i Sverige?

- 10:00 - 11:15: Makten och jakten på landsbygden

- 14:30 - 15:00: Skogen för Sverige framåt. Skogen som klimaträddare och resurs för innovativ produktion

- 14:45 - 15:30: Växtbaserad export och innovation – nästa stora svenska succé?

- 15:00 - 16:00: Hushållsavfall har sorterats länge – dags att sortera avloppsvatten?

Torsdag 5 juli

4 seminarier:

- 10:20 - 11:50: Samverkan för framtiden - hur bidrar biogas på flera sätt till att nå ett hållbart samhälle?

- 14:00 - 15:00: Så kan nyanlända ungdomar skapa framgångsrika liv i landsbygder

- 14:00 - 15:00: Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen

- 14:30 - 17:00: Kan Gotland få ett 100 procent förnybart energisystem?

Se alla detaljer här.

Även om ni inte är på plats så kan ni alltid följa och delta i diskussionerna via sociala medier. LRFs egna seminarier kommer också att sändas live. All information finns på lrf.se/almedalen.