Efter ett regeringsbeslut i fjol ändrades vid årsskiftet postförordningen. Ändringen innebär att PostNord nu måste leverera 95 procent av alla inrikes brev inom två arbetsdagar, jämfört med det tidigare kravet om 85 procents leverans inom en dag. PostNord ska också dra ner kraftigt på flygtransporterna.

Förändringarna slår hårt mot näringarna på landsbygden, inte minst inom häst- och grisbranschen som är beroende av snabba leveranser för att hantera tidskänsligt avelsmaterial. LRF träffade därför PostNord för att diskutera problematiken.

Tog situationen på allvar

På mötet påpekade LRF bristen av en ordentlig konsekvensanalys där även företag inom de gröna näringarna beaktats. PostNord förstod problematiken.

- PostNord tog situationen på allvar och är mån om att hitta en lösning. Logistiken att lösa distributionen finns men kunskapen om de gröna näringarnas behov är låg, säger Thomas Bertilsson, enhetschef Äganderätt och näringspolitik, LRF.

Flyget är en nyckel

Om den politiska prioriteringen av att använda flyget som postdistribution skulle höjas så skulle tillgängligheten och möjligheten till övernattransport öka, ansåg PostNord. De erkände också att kommunikationen borde ha varit betydligt bättre, till exempel kunde informationen om förändringarna skett betydligt tidigare.

Thomas Bertilsson är hoppfull och LRF kommer fortsätta arbetet.
- Vi kommer fortsätta till frågan är löst, säger han.