Redan 2016 tog forskare på Chalmers upp frågan, där de belyste att koldioxidutsläppen behöver minska till i princip noll medan riskerna inte är lika stora för metan, som är en naturlig del av kretsloppet.

Nyligen publicerades en rapport i Nature Climate and Athmospheric Science som visar vikten på att skilja kornas metanutsläpp från fossila koldioxidutsläpp.

– Det är viktigt och tydliggörande att allt fler forskare lyfter frågan om att vi behöver skilja på de olika klimatgaserna, eftersom det handlar om två varianter, kortlivade och långlivade, säger LRFs miljöexpert Hilda Runsten.

Metan har en kort livslängd

Metan har en kort livslängd, cirka 10-15 år, i atmosfären medan koldioxidens livstid i atmosfären är mer komplicerad.

– Den kan inte sammanfattas med ett enskilt värde, men cirka 40 procent stannar i atmosfären i 100 år, och cirka 20 procent finns kvar efter tusentals år, säger Hilda Runsten.

Ska Parisavtalet nås är det alltså av yttersta vikt att skilja på de olika klimatgaserna så att rätt åtgärder sätts in.

Men Hilda Runsten poängterar att det fortfarande finns mycket kvar att upptäcka kring klimatfrågan.

– Vi vet inte allt om klimatfrågan ännu, därför behöver vi vara ödmjuka inför komplexiteten, inte minst när det gäller lantbrukets klimatpåverkan. Samtidigt har vi inte råd att vänta med klimatåtgärder för att forskningen ska hinna ikapp. Kring de fossila utsläppens klimatpåverkan finns det däremot inga frågetecken, så därför behöver vi ha fokus på att byta fossilt mot förnybart omedelbart.

Lösningen finns i svenska skogen

En lösning på den omställningen finns i den svenska skogen. Sveriges skogsägare har, tack vare sitt klimatsmarta brukande, de senaste två åren fått besök av kinesiska skogsministeriet, blivit inbjudna till universitet i USA och nyligen var ett franskt TV-bolag i Sverige för att göra ett reportage om Sveriges skogsarbete. Programmet sänds i 310 miljoner hushåll i över 120 länder under sommaren.

En ny undersökning från Demoskop visar också att 9 av 10 svenskar vill använda klimatsmarta skogsprodukter som kläder, förpackningar och batterier.