EU- och handelsminister Ann Linde lovade att jobba hårt för sänkt jordbruksstöd. "Hon har obegripligt grunda kunskaper. Sveriges politik leder till höjda matpriser, ökad import och nedlagda jordbruksföretag", säger Palle Borgström.

SvT Aktuellt gjorde måndag 18 juni ett nio minuter långt inslag om hur det svenska lantbruket påverkas negativt av Brexit och det svenska kravet på en minskad jordbruksbudget. LRFs förbundsordförande Palle Borgström varnade för att en minskad jordbruksbudget hotar det svenska jordbrukets framtid.

- I Bryssel är Sverige i praktiken inte med i förhandlingarna. Sverige bedriver en sådann extrem linje som ingen annan ställer upp på, sa han bland annat.

I reportaget träffade SvT jordbrukarparet Maria Nordqvist och Peter Paulsson på deras gård i Orsa. Jordbruksstödet har inneburit att paret har vågat satsa på att utveckla både mjölkproduktion och spannmålsodling i Dalarna. De betande djuren håller landskapet öppet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Om EUs stöd minskar så är det osäkra på gårdens framtida överlevnadsmöjligheter.

Stödet viktigt för låga matpriser

Jordbruksstödet har betytt oerhört mycket både för ökad livsmedelssäkerhet och sänkta matpriser. EU- och handelsminister Ann Linde (S), hävdade att Sveriges regering kommer att jobba hårt för att minska jordbruksstödet i EU och sa alla lantbruk ”kan inte vara kvar om de inte moderniserar och att de inte kan ha kvar jordbruksstödet som en livlina”.

Linde hävdade att böndernas oro är överdriven och försvarade den svenska regeringens hållning. Hon hävdade att satsningen på den svensk livsmedelsstrategin och landsbygdspropositionen är fullt tillräckligt.

Linde lovade samtidigt överraskande ett ökat svenskt inhemskt budgetstöd: ”Vissa saker klarar vi bättre själv genom att ha det i vår egen budget” och ”Vi ska se till att vi har ett levande lantbruk med öppna landskap”.

"Obegripligt grunda kunskaper"

- Det är obegripligt att vår EU-minister har så grunda kunskaper om EUs betydelse för den egna svenska livsmedelsproduktionen. Den svenska politikens linje leder till jordbruksnedläggningar, höjda matpriser och ökad import, säger Palle Borgström om Ann Lindes uttalande.

SE HELA INSLAGET: Scrolla till 10 min och 20 sekunder in i sändningen.

LÄS MER: Generalsekreteraren för EUs bondekooperation: Sveriges bönder ligger i framkant och behöver sitt stöd - rör inte det!