Enligt kartläggningen, presenterad i tidskriften Science, av hur världens matproduktion påverkar miljön, hävdas att den största påverkan sker i primärproduktionen. Sammanställningen är baserad på tidigare forskning, och omfattar över 38 000 lantbruk i mer än 123 länder. En av slutsatserna är att köttproduktionen globalt har störst klimatpåverkan.

– Det är ingen tvekan om att matproduktionen har stor miljöpåverkan, om man som i rapporten jämför med om det inte skulle förekomma någon matproduktion alls. Men det är självklart inte något alternativ. Om vi ska överleva så måste vi producera livsmedel, säger Hilda Runsten, miljö- och klimatexpert på LRF.

– Det viktiga är att fokusera på att minska påverkan, och där ligger svenska bönder i framkant.

LÄS MER: 17 saker du bör veta om svensk produktion

Enligt FAO så kommer vi långt genom att använda ”best practice”. Skulle hela världen producera animalier på samma sätt som i Europa skulle vi redan där minska utsläppen med 30 procent (FAO, Tackling climate change throug livestock). Svensk djuruppfödning har 25 procent lägre klimatpåverkan än EU-genomsnittet och köttet i EU har dessutom 60 procent lägre klimatpåverkan än köttuppfödning globalt.

LÄS MER: Importerad mat står för 70 % av klimatpåverkan

– Svensk produktion passar oftast väldigt dåligt in i den här typen av rapporter eftersom vi har en positiv inverkan på miljön också. Artrika betesmarker är i samma klass som regnskogen vad gäller artrikedom. Hela odlingslandskap har skapats genom många olika typer av produktionsgrenar över hela landet och har till och med ett eget nationellt miljömål: ”Målet om Ett rikt odlingslandskap.”, säger Hilda Runsten.

LÄS MER: Spara miljön - släng inte maten

– Jordbrukets komplexitet när man vill hitta enkla svar är svårhanterad eftersom det alltid finns olika perspektiv. Stallgödseln från animalieproduktionen är exempelvis oerhört viktig för att jordarna ska må bra och producera mycket vegetabilier, säger Hilda Runsten.