Nu när en av de vackraste högtidsdagarna, midsommar, är i antågande vill vi ta tillfället i akt och tacka Sveriges bönder för allt de bidrar med. Det är nämligen inte bara färskpotatisen, gräddfilen och jordgubbarna vi ska vara tacksamma för så här i midsommartider, även blommorna till blomsterkransen har vi bönderna att tacka för.

Vi är många som har gått längs med åkerkanterna eller på ängar för att plocka blåklint, prästkrage eller ängsklocka till våra midsommarkransar eller buketter. Det vi kanske inte gjort däremot, är att tänka på vilka som bidrar till att det är möjligt.

Utan våra bönder hade vi haft färre öppna landskap och fler ängsmarker hade vuxit igen. Bönderna bidrar till att landskapet hålls öppet och gör det möjligt för våra midsommarblomster att frodas.

När jorden brukas och ängsmarkerna betas så bidrar det även till den biologiska mångfalden. Naturbetesmarker är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och betet gynnar många växter och djur. Även åkermarken och marken närmast den erbjuder en mångfald av miljöer där många arter trivs. Ett levande lantbruk är en absolut nödvändighet för många arter.

Så när du plockar dina blommor till midsommarkransen, eller dina sju sorters blommor att lägga under kudden, skänk då en liten tanke till våra bönder!