Grovfodersituationen: Risk för brist

Regnet som fallit veckan före och runt midsommar har nog fått igång återväxten på många håll i landet. För att hålla igång tillväxten behövs ytterligare regn, inte minst för att kompensera de knappa förstaskördarna. Hittills har många endast tagit ut en skörd på 50 procent jämfört med ett normalår. Det finns därför fortfarande en påtaglig risk för grovfoderbrist under vintern. Betena som stått och stampat i torkan mår precis som vallarna bra av regnet, men mer behövs.

Som ett riktvärde kan man komma ihåg att en spannmålsgröda eller vallgröda i full tillväxt förbrukar motsvarande 3 mm regn varje dag.

Växtodlingen: Tuff utdragen torka

De flesta svenska åkrar lider mycket av torkan. Lite mer uthållighet finns hos jordar med hög lerhalt och hos jordar som kan suga upp vatten underifrån. Dessutom har det kommit lokala skurar på några ställen. Det är ovanligt med så mycket värme och torka så tidigt att inte växterna har hunnit utveckla sina rötter. I vanliga fall kan det vara en period av torka på försommaren, men i år är det en utdragen vår-, försommar- och högsommartorka.

Det höstsådda brådmognar och ingen stor skörd hinner matas när allt går så här fort. I årets värmebölja ser vi också fler insektsangrepp än normalt och mycket tidigare än vanligt. Vårsådden blev stor och sen i år på de flesta ställen och har på många håll blivit extremt kort, och den behöver förmodligen skördas som grovfoder. Ojämn uppkomst bäddar för många grönskott när regnet kommer. I år kommer en så ojämn spannmålsgröda ofta bli ensilage.

Växtodlingen har kanske det största tappet av alla inriktningar, sett till vad som fortfarande kan räddas av gynnsamt väder. Tänk på att kontakta din spannmålshandlare om du har kontrakterade mängder att leverera, olika handlare erbjuder olika modeller för att korrigera i kontrakten och minska kostnaden om full leverans ej kan ske.

Trädgårdsgrödor: Större frånsortering av grönsaker

De trädgårdsföretagare som bevattnar sina grödor har tack vare det klarat sig bra men vissa är trots det drabbade av torkan. Det kommer förmodligen bli en större frånsortering på en del grönsaker på grund av för liten storlek.

Skogen: Det krävs 30-40 mm regn

Mycket av det som skulle planterats i vår har inte blivit gjort. Oro att markbereda maskinellt samt en oro för att plantor ska torka bort har stoppat planteringen. Hur det som planterats klarar torkan återstår att se.

För närvarande råder mycket stor/extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av landet, och risk för gräsbrand i nästan hela resten av landet. 30-40 mm regn krävs för att i stor grad minska risken. Hur resten av sommaren kommer att se ut går naturligtvis ej att säga i dagsläget. Under 2017 antogs nya riktlinjer för skogsarbete vid torka i hela branschen, om de följs så bör inte skogsbruket vålla bränder. Tågtrafiken har startat några bränder längs banvallar de senaste veckorna.

I södra Sverige kommer det att bli besvärligt med höstplanteringarna (markberedningen), cirka 1 miljon plantor är kasserade. Lövträden, främst björk, vissnar i stora geografier och det råder extrem brandrisk.

Hästföretagarna: Foderbristen allt mer påtaglig

Läget är fortsatt starkt kritiskt även för hästföretagen. Svårigheterna att få tag i vinterfoder blir allt mer påtaglig. Liksom hos andra djurhållare är det på många håll helt slut i foderlagren. De flesta hästföretagare är ej självförsörjande på grovfoder och blir därmed extra utsatta. I de fall man är beroende av inköpt grovfoder är det nu extra viktigt att göra en plan i god tid, etablera kontakter med foderproducenter och ha god koll på hur behovet kommer att se ut under året framöver.

En del kan lösas lokalt genom samverkan med grannar och kollegor, och eventuellt samordna längre transporter av foder från delar av landet där det finns tillgängliga volymer. Vi vill uppmana de som eventuellt har outnyttjade resurser i form av bete eller grovfoder att sälja eller låta någon med behov ta vara på det man inte själv har bruk för.

Grundvatten: Snabbt sjunkande nivåer

De små grundvattenmagasinen var välfyllda i maj men redan i slutet av juni hade den varma och torra maj tärt hårt på dem och nu råder låga eller mycket låga nivåer i nästan hela Sverige söder om Dalälven. De förberedelser som gjordes på gårdar inför förra sommarens vattenbrist bör finnas som en bra grund på många håll men då låga grundvattennivåer finns på andra platser än tidigare finns anledning för fler att förbereda sig för sinande brunnar. Läs mer om vad du bör tänka på här. Mer vatteninfo finns här.

LÄS MER: På lrf.se/torka finns senaste nytt om torkan.