Det är lätt att fastna i samma gamla hjulspår och fortsätta att arbeta precis som man alltid har gjort. Då kan det ibland vara bra att lyfta blicken och inspireras av andra som vågat tänka i nya banor.

Att samarbeta kan vara en förändring som både kan underlätta ens vardag och gynna plånboken. Därför har vi samlat tio exempel på samarbeten som kan bidra till inspiration och nytänkande.

Närproducerat fodersamarbete och lättarbetat lantbruk

På Öland har mjölkbonden Sofi Larsson satsat på att skapa ett lättarbetat lantbruk. I och med samarbetet med grannen så kan de utnyttja varandras styrkor.

– Vi levererar gödsel till honom och han levererar foder till oss. Jag kan inget om växtodling, jag är bäst på kor och vill fortsätta ha det som min spetskompetens, säger Sofi Larsson.

På det viset slipper de undan en lång rad extrakostnader, förutom tid och arbete.

Läs mer här.

Bengt-Åke och Anders sår och tröskar åt varandra

Anders och Bengt-Åke från Motala är lantbrukare på heltid och har delat upp maskinarbetet mellan sig. De driver sina gårdar var för sig och inga maskiner ägs gemensamt. Istället har de delat upp ansvaret mellan sig för olika uppgifter; Bengt-Åke kör sin såmaskin och ogräsharv medan Anders kör sin tröska och kombipress.

– En fördel med att samarbeta är att man kan ha fler maskiner och en bättre maskinpark, säger Bengt-Åke.

Läs mer här.

Biogasen förser byn med el och värme

Bröderna Thomas och Mattias Nilsson utanför Vindeln har satsat på en gårdsbaserad biogasanläggning där de rötar nötgödsel för framställning av el och värme. Eftersom biogasen producerar mer värme än företaget använder har de byggt ett litet fjärrvärmenät med vattenkulvert till tre hushåll i byn.

– Att vi själva har byggt biogasanläggningen är en enorm fördel. Vi har lärt känna vår anläggning och vet allt i minsta detalj, säger Thomas Nilsson.

Läs mer här.

Växthuset värms upp tack vare grannens biogasanläggning

När Marcus Söderlind utanför Habo beslöt sig för att bygga ett isolerat växthus såg han behovet av att hitta ett bra uppvärmningssätt. Grannen Dan hade gjort lite efterforskning och kommit fram till att han med sin konventionella nötköttsproduktion kunde omvandla sin gödsel till biogas och med den spillvärme som kommer från motorn till biogasanläggningen skulle Marcus kunna värma upp sitt växthus.

– Vi är beroende av varandra! På det viset kan vi inte grisa ner oss inför varann. Vi måste komma överens, menar Dan.

Läs mer här.

Grisproducenter gick ihop och startade eget varumärke

Carina Andersson på Högsta Gård är en av 24 KRAV-ekologiska grisbönder som tillsammans har startat varumärket Jord på trynet. Tillsammans föder de upp nästan alla KRAV-grisar i Sverige.

Syftet med samarbetet var att man ville ha kontroll över hela kedjan från att grisen föds till att köttet säljs i butik.

– Vi vill ha kunskap om hur mycket det kostar att slakta och hur mycket man kan ta betalt och hur stor efterfrågan är. Vi vill ha kontroll över grisarna, säger Carina.

Läs mer här.

Kvinnor som investerar i vindkraft tillsammans

I samband med en vindkraftsetablering 2006 ansvarade Wanja Wallemyr för ett LRF-seminarium för kvinnor om att våga tjäna pengar. Wanja frågade om någon var intresserad av att investera i vindkraft, och det var det.

De samlade ihop ett gäng kvinnor och bildade den ekonomiska föreningen Qvinnovindar som sedan köpte andelar i vindkraftsverk. I dag är ett 80-tal kvinnor från Stockholm till Skåne med och äger vindkraft via någon eller några av de tre vindkraftsföreningarna som bildats sedan starten.

– Det sätt vi har jobbat på och den kunskap vi fått är överförbar på många andra verksamheter och områden. Det visar på att man tillsammans med små medel kan åstadkomma stora saker, säger Wanja.

Läs mer här.

Makarna Hilmér tacklar flera energisamarbeten samtidigt

På Bäckens Gård i Dalsland produceras mer energi än gården förbrukar. Makarna Hilmérs verksamhet genererar både elenergi, värme och fordonsgas. Värmen räcker både till den egna gården samt till den närliggande kyrkan och församlingshemmet.

Bäckens Gård är med i Biogas Brålanda, där gödsel från ett flertal gårdar på Dalboslätten förädlas till fordonsgas.

– Vi är sex delägare i vår anläggning dit vi kör gödseln. Där processas den till gas som sedan förs via rörledning till en uppgraderingsanläggning för att bli fordonsgas, säger Karin Hilmér som numera kan tanka biogas från gårdens egen gödsel två mil hemifrån.

Läs mer här.

Med gemensam kraft hålls landsbygden levande

När det var dags att ersätta husets direktverkande eluppvärmning byggde Mikael Wik, utanför Jönköping, en ordentlig panncentral. Målet var, förutom att bli självförsörjande, att även kunna värma fler fastigheter. Med den närliggande och energislukande kyrkan i åtanke dimensionerade han den nya värmeanläggningen för mer än gårdens behov. Tre år senare fjärrvärmer den vedeldade halmpannan även dagis, församlingshemmet och kyrkan. På sikt går det att ansluta resten av byn till fjärrvärmesystemet.

Mikael Wik är också engagerad i skolan som byn driver. När kommunen la ner byskolan lyckades byborna efter flera års ansträngningar köpa tillbaka skolan och öppna en friskola.

- Hjälps man åt går det att hålla landsbygden levande, säger Mikael Wik.

Läs mer här.

Fjöset Utveckling AB bygger vidare på mångårigt samarbete

De är vänner sedan barnsben och för 1,5 år sedan drog de tillsammans igång företaget Fjöset Utveckling AB i Jämtland. Tillsammans har de har investerat 13-15 miljoner kronor inom grön näring.

Fjöset Utveckling AB har bland annat satsat på att bygga en stor gemensam lösdriftshall och en biogasanläggning.

– Att bygga en stor hall gemensamt istället för att ha två små gårdar är mer ekonomiskt, menar Patrik.

Läs mer här.

Nöbble Gård är en av 18 pilotgårdar som satsar på biogas tillsammans

Nöbble Gård är en av arton gårdar som har gjort en stor gemensam biogassatsning. Intresset väcktes 2007 under en studiecirkel då cirkeldeltagarna började titta på förutsättningarna för biogasproduktion på gårdarna.

– Tanken var att anläggningar skulle byggas på varje enskild gård. Men ju mer vi lärde oss desto färre men större anläggningar blev det. Vi blev piloter i ett Leaderprojekt och när vi sedan startade bolaget var det för att bygga en enda anläggning. Det har varit en väldigt lång process, säger Lennart Svenzén.

Inom sju kilometers radie finns råvaran: gödsel från kor, höns och grisar. Biogasen kommer att förädlas till fordonsgas som dels ska levereras till länstrafiken, dels finnas tillgänglig i egen mack.

Läs mer här.