Som LRF tidigare flaggat för så kommer det behöva skjutas till pengar för att många lantbrukare ska klara sig. Nu har regeringen hörsammat den önskan och har beslutat om ett nationellt stöd till krisdrabbade bönder.

Hur stort det ekonomiska stödet blir eller när det kommer kunna betalas ut är fortfarande oklart, men det ska betalas ut så fort som möjligt.

- Om vi går ut nu med en siffra och vi inte får nederbörd och vi kommer in i augusti och inte har fått någon nederbörd då kommer den siffran inte att hålla. Det här kan bli en riktigt, riktigt svår kris beroende på hur mycket nederbörd vi får, säger landsbygdminister Sven-Erik Bucht till TT.

- Allvaret i torkkrisen ökar dag för dag, när vi inte får någon nederbörd. Jag är ändå väldigt glad för det engagemang som svenska folket visar i frågan. Tillsammans kan vi klara av det här, säger Sven-Erik Bucht.

LÄS MER: LRF kräver nya pengar till bönderna