I tisdags, den 9 juli, kallde landsbygdminister Sven-Erik Bucht, Jordbruksverkets Christina Nordin och LRFs Palle Borgström till en gemensam pressträff med anledning av torkan.

Tackade för samarbetet med LRF och mellan bönder

Sven-Erik Bucht betonade att regeringen ser mycket allvarligt på läget och att man har täta kontakter med EU om eventuellt krisstöd. Han riktade även ett tack för de goda, och dagliga, kontakterna med LRF och Jordbruksverket i frågan.

Bucht lyfte även fram hur bönder runt om i landet samarbetar och hjälps åt.

- Ute i landet finns det bland lantbrukarna en god sammanhållning och uppbackning. Man försöker ställa upp för varandra. Det tycker jag är väldigt bra, sa han.

Foder till djuren är prioritet

Bucht sa att prio nummer ett i det här läget är att få fram foder till djuren, då det inte går att göra så mycket åt situationen gällande spannmålen. Även om det skulle komma regn så förbättrar det inte spannmålssituationen tillräckligt.

Finns ingen helhetslösning - måste vända på alla stenar

Det finns ingen helhetslösning för det här, utan det gäller att vända på alla stenar för att minimera de risker och svårigheter som finns.

LÄS MER: Torkaläget bransch för bransch

Några konkreta lösningar eller lösningsförslag hade däremot inte Sven-Erik Bucht, mer än att han lovade att regeringen ska ansöka ur EU:s krisfond. Men han förväntar sig inga stora pengar.

Jordbruksverkets Christina Nordin lovade att regelverket ska inte hindra bönderna från nödåtgärder i det här läget. De ska vara behjälpliga i kontakterna med länsstyrelserna kring exempelvis vattendomar.

Konsumenterna kan hjälpa till

Palle Borgström tryckte på att det är viktigt att erbjuda foder till behövande om man har tillgångar som normalt inte skördas. Från regeringen vill LRF ha förskottsutbetalningar av EU:s jordbruksstöd för 2018, men att regeringen även förbereder egna stödpengar till lantbruket i höst.

LÄS MER: 9 punkter du bör hålla koll på i torkan

Palle tog även upp att konsumenterna kan göra stor nytta genom att välja svenskt och framförallt svensk kött i det här läget.

LRF lämnade över önskelista till Bucht

Innan pressträffen lämnade Palle Borgström över LRFs önskelista till Sven-Erik Bucht:

  • Frakt- och transportstöd av foder från de delar av landet som kan dela med sig till de mest drabbade
  • Förskottsutbetalningar av EU:s olika ersättningar till jordbruket
  • Ansökan om utbetalningar från EU:s krisstödsfond
  • Införa en nationell ersättning till drabbade bönder
  • Uppdra till länsstyrelserna att visa förståelse för lantbruket i en svår situation. Regelverket får inte bli ett hinder för konstruktiva tillfälliga lösningar
  • Prioritera vattenanvändning till livsmedelsproduktion
  • Besluta om höjd återbetalning av dieselskatt, till samma nivå som i Danmark. Något som ger snabb ekonomisk effekt för många bönder

 Du kan se hela pressträffen på SVT Play.