Efter att LRF ställt frågan till Försvarsmakten har de nu sett över de ytor på deras mark som ännu inte slagits och det görs en bedömning av vilka ytor som kan vara lämpliga att slå eller användas som betesmark.

Fortifikationsverket, som äger och förvaltar Försvarsmaktens mark, har tagit fram en modell för tillfälliga nyttjanderättsavtal för att bistå Sveriges lantbrukare med bete och foder den här torra sommaren. Försvarsmakten måste godkänna varje avtal och de har uppmanats att göra detta skyndsamt. De som redan har arrenden har förtur om de är intresserade av att ta utökad grässkörd.

Cirka 12 200 hektar av Fortifikationsverkets mark är utarrenderat för jordbruk och bete, sedan har de ytterligare 5 800 hektar övrig öppen mark. Hur mycket av marken som kommer kunna upplåtas till krisdrabbade bönder är än så länge oklart då de i dagsläget håller på att se över vilka områden som är i lämpligt skick.

Om Försvarsmakten har mark i ditt närområde som du skulle vilja nyttja, hör då av dig till Fortifikationsverket så undersöker de markens tillgänglighet och lämplighet.

Hit kan du vända dig med förfrågningar

Om du har frågor om lokal mark kan du ringa Fortifikationsverkets servicecenter i Arvidsjaur. De kan hjälpa till att guida dig till rätt person i ditt område.

Du når Fortifikationsverkets servicecenter på telefonnummer 010-44 44 000.

Läs mer på Fortifikationsverkets hemsida.

lrf.se/torka har vi samlat mer information om torkan.