Efterfrågan på textil och mode fortsätter att växa pådrivet av en växande global befolkning och ökat välstånd. Samtidigt som detta sker ökar medvetenheten om produkters klimat-, miljö- och etiska fotavtryck. LRF har därför tagit fram en omvärldsanalysrapport för att belysa några av de möjligheter som det svenska jord- och skogsbruket har för att förse textilindustrin med hållbar råvara.

Den svenska konsumenten köper i genomsnitt 12,5 kilo kläder och hemtextilier varje år. Tyvärr slängs omkring åtta kilo av dessa, varav en del går till återvinning.

Idag är största delen av den textil som används i världen producerad av fossil råvara. Även bomull, som står för 30 procent av marknaden, är allt mer ifrågasatt till följd av sin miljöbelastning. Bomullframställningen kräver stora mängder vatten och odlas dessutom i områden där det ofta råder vattenbrist. Den kräver också i många fall stor användning av växtskyddsmedel.

I arbetet mot ett mer hållbart samhälle finns det stora möjligheter med att istället producera textilier från skog och andra förnybara källor. Viskos är ett exempel på fibrer som framställs från skogen och viskostyger växer snabbt idag. Det kan användas för att bland annat tillverka kläder, möbeltyger, disktrasor och våtservetter.

Skogsbaserade fibrer bidrar inte till mikroplaster trots att de är konstgjorda, utan de bryts ned om de hamnar i naturen. Dock används flera miljöfarliga ämnen i de olika framställningsprocesserna.

Det sker mycket forskning kring att ta fram och använda sig av snällare kemikalier och hitta mer hållbara processer. Det är ett viktigt arbete, för enligt det svenska innovationsprogrammet BioInnovation, ökar det globala behovet av textilfibrer och till år 2050 förväntas konsumtionen tredubblas.

Läs LRFs omvärldsanalys här.