En grön regeringsförklaring

Seminariesviten inleddes av att förbundsordförande Palle Borgström presenterade LRFs egen regeringsförklaring. Det vill säga det LRF förväntar sig av politiken. Med sig på scen hade han tre företagare som berättade om sitt entreprenörskap och vad de förväntar sig av både LRF och politiken.

Bröderna Mikael och Andreas Nypelius är restauratör respektive lantbrukare på Gotland. De har hittat ett samarbete som bygger på att råvaruleverantören Andreas får en procentandel av det Mikael får betalt för det han serverar på restaurangen. Det underlättas naturligtvis av syskonskapet, men är ett arbetssätt som skulle fungera för andra entreprenörer som har förtroende för varandra. De båda önskar sig mindre regelkrångel för att kunna utvecklas.

Magdalena Hermelin, grönsaksodlare i Östergötland, tycker det är bra att maten är ett hett ämne i klimatdiskussionerna, men oroas över att den får för stor betydelse när transporterna står för den huvuddelen av utsläppen. Hon vill se tydliga fortsatta steg när det gäller livsmedelsstrategin och hade också ett medskick till LRF, att fästa större vikt vid marknadsfrågorna och jobba mer för export.

Två politiker kommenterade, Monica Haider från Socialdemokraterna och Martin Ådahl, chefsekonom och riksdagskandidat för Centerpartiet. Monica Haider sa att handlingsplaner och åtgärdspaket är igång för att förverkliga livsmedelsstrategin och att det inte är acceptabelt att utbetalningen av stödutbetalningarna släpar efter så. Martin Ådahl kände sig inspirerad av berättelserna av företagsamhet och förädling. Hans budskap var att politikens uppgift är att inte stå i vägen för entreprenörskap utan att se till att företagarna inte behöver tänka på skatter och regleringar.

Här hittar du LRFs regeringsförklaring.

Stad och land behöver varann

Moderatorn Julia Bendelin la upp seminariet som en parterapi där hon efterlyste tips på hur stad och land ska få sitt förhållande att hålla.

Josefina Syssner från Linköpings Universitet gav en bakgrund om hur och varför regioner och kommuner växer eller minskar i invånarantal. Hon lanserade teorin om att det kanske inte handlar om stad och land utan om var besluten fattas, lokalt eller centralt.

Anders Källström, LRFs VD och koncernchef, sa att stadens förhållandet till landet ibland var en tillfällig relation, men att det finns mycket att bygga på för att göra den mer varaktig. Att bejaka varandras kvaliteter och hitta gemensamma nämnare. Han tror att till exempel att gårdsförsäljning är ett sätt att får staden att närma sig landet.

LÄS MER: DN Debatt - Vi ska sluta ställa landsbygd mot stad - vi behöver varandra

Fredrik Torehammar från Stockholms Handelskammare berättade att han är uppvuxen på landsbygden men nu bor i Stockholm, något som gäller för många stockholmare. Han ser gärna att hans föräldrar håller ihop förhållandet. Missuppfattningen att Sveriges storstadskommuner försörjer Norrlands inlandskommuner var något han tyckte var viktig att ta upp. I själva verket flyttas pengar mellan de största städerna.

Per Schlingmann, författare, rådgivare och tidigare moderat statssekreterare, gav relationstipset att ta varandra på allvar. Han sa också att urbanitet inte är lika med storstad. Det handlar om vad man har att erbjuda människor. Att stimulera konsumtion och tjänstesektor är ett sätt att underlätta för platser att växa.

Enklare skatteregler = med 50 000 nya jobb

Urban Rydin är LRFs skatteexpert. Han har suttit med i Skatteförenklingsutredningen, kallar sig själv skattenörd och påminde om att 97 procent av Sveriges företag är småföretag.

LÄS MER: LRFs skattechef om sänkt bolagsskatt

Åsa Odell, vice ordförande i LRF, som ledde seminariet konstaterade att skatter är en av de frågor som påverkar en småföretagare allra mest.

Samlad fanns också en panel med ordförande och vice ordförande i Skatteutskottet, Centerpartiet respektive Socialdemokraterna, och Moderaterna skattepolitiska talesperson.

De var alla eniga om att sänkt arbetsinkomstbeskattning är den prioriterade frågan. Något Åsa Odell noterade tacksamt. Det är en oerhört viktig fråga för lantbruket som är en så arbetskraftsintensiv bransch. Extra viktig nu när lantbruket också står för en omfattande generationsväxling. Då krävs det att man kommer vidare med tunga skatteförslag.

Läs mer om generationsskifte.
Läs mer om förbättrade skatteregler.
Läs mer om förenklade skatteregler.
Läs mer om ett förenklat skattesystem.

Äganderätt, skogs- och miljöpolitik – var står du?

Seminariet ordnades av LRF Gotland och Lennart Niklasson, företagare och skogsägare på Gotland, berättade hur den skog hans släkt har ägt i hundratals år på en och en halv timme togs ifrån dem genom ett beslut från en tjänsteman. Utan ersättning. Ett beslut som inte går att överklaga. Det var en känslosam berättelse som Lennart Niklasson avslutade med att lakoniskt konstatera att empatin finns hos marksvamp, inte hos människan bakom skogen.

LÄS MER: Det goda ägandet

En bred politikerpanel fanns på plats och alla vara berörda av berättelsen. Ingen tyckte att detta var rätt. Miljöpartiet sa att den biologiska mångfalden ska beaktas men att det måste finnas pengar för att ersätta skogsägaren för de värden hon eller han skapat. Centerpartiet påpekade att det inte bara handlar om rätten att äga utan om rätten att bruka.

Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna och vice ordförande i LRF, avslutade med att berätta om de två organisationernas gemensamma principdeklaration om stärkt äganderätt med frihet under ansvar. Han uppfattade politikerna som positiva, även om det fanns nyanser. Sven Erik Hammar är hoppfull inför nästa mandatperiod.