Fredag 20 juli 2018. Sex pågående skogsbränder, varav en brand är 2,5 mil lång och en mil bred – runt 13 000 hektar skog brinner eller har brunnit i Ljusdals kommun, berättar skogsägaren och fastighetskonsulten Thomas Persson från Gåssjö.

Enligt hans uppskattning är merparten, runt 60 procent, av den skog om hittills brunnit ägd av bönder i området.

Resurserna på torsdagen och fredagen handlade i huvudsak om att skydda byggnader, skydda samhället Kårböle och byar i området, medan eldfronten i skogen kunde röra sig framåt i princip helt fritt.

- Östra och norra eldfronten av Enskogen-Ängrabranden är fortfarande obevakad. Den har brunnit fritt i sju dygn. Vi hoppas på hjälp med det verkar som att de måste vattenbomba kraftverken och ner mot Ljusnan idag.

Han säger att det handlar om enorma värden, för skogsägare och för staten.

- Det är hittills värden för bortåt 350 miljoner som gått upp i rök bara här, sedan kommer släckning och inte minst eftersläckningen som lär pågå mot vintern, säger Thomas Persson.

Under torsdagen hjälpte han sin mamma Sonja Persson att lämna Finneby som skulle evakueras. Hon fick då flytta till Gåssjö men redan samma dag, på torsdagskvällen, fick de besked om att det kan bli evakuering av Gåssjö också.

- Vi skulle stå beredda.  

Anders Hedberg, ordförande i LRF i Hanebo-Segersta, har både skog och 350 köttdjur i området. Hittills har branden hållit sig åtta kilometer ifrån djuren. Men det är dags att evakuera en grupp kvigor som är närmast. Problemet är att de blivit spå stressade av röken att de är svåra att flytta.

- Jag ska köra upp några gammelkor som lugnar ner dem. Då får de en ledare och går att hantera, säger han.

Han vet att åtta kilometer inte är långt för en framryckande brandfront med vinden i ryggen.

- Jag har stått på min åker som ligger högt och jag har sett bränder i både Ytterhogdal och Ängra i två riktningar och jag har sett hur eldstormar slår upp 400 meter upp i luften. Det är otäckt att se.

Han jämför nutiden med situationen för drygt 50 år sedan i Ytterhogdal. Ett helt annat nedbetat och öppet landskap där skogarna inte kom precis inpå husknutarna. Nu har skogen växt till och kommer nära och då ökar risken för snabba förlopp vid brand där hus, hem och ekonomibyggnader riskerar att skadas.

- Då handlade det om att rulla slang, men nu krävs andra metoder för att snabbt kunna se till att en skogsbrand inte tar fart, säger Anders Hedberg.

Han tror att det saknas medvetenhet i samhället om vad skogen bidrar till och hur viktigt det är kunna stoppa en brand innan den hunnit sprida sig.

- Många förstår inte hur stora värden det här handlar om. Människorna som hjälper till nu riskerar livet. Det kräver enormas resurser, det är folk från hela Sverige här.

Carina Gerken Christiansen