Att ta kontakt med banken för att få hjälp med investeringar kan vara svårt, med många detaljer att hålla reda på. Bankens kreditbedömning grundar sig till mångt och mycket på förtroendet för dig som kund, därför är det viktigt att du som företagare är noga förberedd inför första mötet med banken.

För att underlätta förberedelserna har LRF tagit fram en bankchecklista som riktar sig till djurhållande företagare som stöd inför en investering och kontakten med banken.

Listan innehåller allt ifrån vad du ska ha tänkt igenom innan kontakten och även vilka underlag och uppgifter du bör ha med dig till banken.

Här hittar du bankchecklistan.