1. Vad är bra med reduktionsplikten?

Inblandningskravet ger en säkrare marknad för biodrivmedel och bör vara positivt för investeringar i fler fabriker som gör drivmedel av svensk råvara.

LÄS MER: Reduktionsplikt ökar svensk råvaruproduktion

2. Varför införs reduktionsplikt?

Målet är att vägtransporternas utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent till 2030.

3. Vad innebär reduktionsplikt, rent konkret?

Obligatorisk inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel motsvarande minst 2,6 procent i bensin och 19,3 procent i diesel. Procentsatserna höjs lite de kommande åren. Detta beräknat som ett snitt över hela landet och på årsbasis.

4. Kommer drivmedelsbolagen att blanda i 19,3 procent förnybart i all diesel som säljs?

Nej. Det kommer att variera.

5. Blir det billigare eller dyrare att tanka?

I och med att man inför energi- och koldioxidskatt på den förnybara delen sänker man samtidigt nuvarande skattenivån på fossildieseldelen, så priset vid pump skall bli detsamma som idag. Men indikationerna tyder på att marknadspriset på diesel kommer att gå upp på grund av större efterfrågan på biodrivmedel överlag.

De första dagarna i juli har vi sett uppgång i pris på diesel och höginblandad diesel (mer än 20 procent förnybart bränsle) på 10-40 öre per liter.

6. Och för den som kör blandat?

De som idag kör på olika inblandningar av förnybara drivmedel över 20 procent får en skattehöjning. Exempelvis på Preems Evolution diesel plus, som innehåller 50 procent förnybara drivmedel, höjs skatten med 1.50 kr/litern.

7. Vad händer med marknadspriset på kort och lång sikt?

Det vet ingen, men det finns indikationer att priset på diesel kommer att gå upp på grund av större efterfrågan på biodrivmedel överlag.

8. Vad gäller för RME och HVO?

När det gäller RME så är det just nu ett fördelaktigt pris då skatten är satt till noll och RME inte konkurrerar med motsvarande fossil produkt.

Även HVO 100 bibehåller sin skattefrihet och därmed också ej ges möjlighet att söka återbetalning på koldioxidskatten.

9. Hur påverkar detta landsbygdsföretagaren?

Från att ha haft olika skattesatser i fallande skala för energiskattedelen och koldioxiddelen vid olika inblandningar blir det nu samma skattesats för alla typer av inblandningar upp till 90 procent förnybart.

Skatten består av 2,33kr/litern för energiskatt samt 2,19 kr för koldioxidskatt med summa 4,53 (avrundat) kr/litern bränsle. Sedan får man tillbaka 1,70 kr/litern när man söker återbetalning hos Skatteverket i efterhand.

10. Hur arbetar LRF i frågan?

LRF försvarar återbetalningen av dieselskatt med huvudargumentet att den behövs för konkurrenskraften gentemot andra närliggande EU-länder. Där har de lägre skatter eller högre återbetalning.

LRF har svarat på remiss om reduktionsplikten och ser i grunden positivt på denna. Men det är inte tillfredställande att de som väljer att köra på 100% förnybart har ett dyrare bränsle. Diskussioner förs med landsbygdsdepartement och finansdepartement om detta. Det vill säga att kunna förstärka konkurrenskraften samtidigt som användning av förnybara drivmedel stimuleras.

LÄS MER: Grönt ljus för LRF-förslag om reduktionsplikt