Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, inledde med att prata om vikten av fungerande transporter vid en kris.

– Det finns inte bara en lösning när vi ska ersätta bensin och diesel. Jag tror i stället att vi behöver en hel palett av lösningar. Dessutom har vi haft en politisk ryckighet, ett tag var det etanol och biogas som gällde. Just nu ligger fokus på eldrift och batterier. Fossila bränslen är den största bidragaren till växthuseffekten. Transporterna i världen ökar väldigt snabbt. I biobränslen från skog och åkermark finns en otrolig potential, vi har bara börjat den här resan. I Sverige 83 procent av koldioxidutsläppen tas upp av skogen och hälften av den skogen ägs av privatpersoner. Men vi behöver långsiktiga och stabila villkor.

"Styr om transportsektorn"

Han, liksom de åtta efterföljande talarna, däribland Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, betonade vikten av att styra om den svenska transportsektorn från att vara beroende av fossila bränslen, till bioenergi.

– Vi måste få mer effektiva transporter och motorer, få bort palmoljeprodukter och ha en tydlig plan för reduktionsplikten, säger Johanna Sandahl.

Några av de åtgärder hon välkomnar är att ta bort subventioner till fossila bränslen, förändra samhällsplaneringen till att bättre gynna kollektivtrafiken och höja flygskatten.
– Vi vill gärna ha inhemsk produktion av biodrivmedel, säger hon.

"Måste prata över blockgränserna"

Seminariet avrundades av en frågestund där Jessica Rosencrantz, (m) trafikpolitisk talesperson och Anders Grönvall, (s) sekreterare i miljö- och jordbruksutskottet svarade på frågor, framför allt om vad som behöver göras för att öka produktionen av biobränsle.

Båda var överens om att det är önskvärt med ökad produktion. Den senare kommenterade:

– Nu behöver vi prata över blockgränserna och med EU-kommissionen, vi behöver mer långsiktighet för produktionen.

Läs mer om LRFs klimatarbete.

 LRF.se/omvarldsanalys hittar du rapporten Vägen till hållbara transporter som handlar om för- och nackdelar kring eldrivna transportmedel.

Efter talarlistan avverkats var det dags för panelsamtal om biobränsle. Anders Grönvall: "Nu behöver vi prata över blockgränserna och med EU-kommissionen, vi behöver mer långsiktighet för produktionen." Från vänster: Jessica Rosencrantz, Anders Grönvall, Johanna Sandahl, Kjell Andersson och Palle Borgström.

Fakta:
Talare, Hållbara transporter

Viktigt att klara samhällsviktiga transporter vid en kris. Sveriges bönder är redo att producera.
Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Är eldrivna transporter lösningen?
Negin Nasiripour, LRF

Med långsiktiga styrmedel i sikte är marknaden redo för investeringar
Magnus Matisons, Biofuel Region

Potentialen för biomassa från åker, vår vision
Alarik Sandrup, Lantmännen

Framtidens flygbränsle, Södra samarbetar med KLM
Henrik Brodin, Södra

Så blir transporterna hållbara
Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen

Räcker skogen? Hur mycket hållbar skogsråvara finns det globalt?
Kjell Andersson, Svebio (Svenska Bioenergiföreningen)

Moderaternas vision om hållbara transporter
Jessica Rosencrantz, (m) trafikpolitisk talesperson

Socialdemokraternas vision om hållbara transporter
Anders Grönvall, (s) sekreterare i miljö- och jordbruksutskottet