Jordbruksverkets divisionsdirektör Håkan Henriksson informerade återigen om den plan som Jordbruksverket har för att kunna betala ut det nationella stödet i år. Håkan Henriksson garanterade att den första beslutade delen av regeringens nationella stöd kommer att utbetalas den 7 december i år. 

– Med tanke på historik som vi lantbrukare har med släpande utbetalningar av EU-ersättningar, där några dessvärre fortfarande väntar på utbetalningar från 2015, så har jag förståelse för den oro som många känner för tidpunkten för utbetalningen av de nu utlovade stöden. Men i samtliga våra kontakter med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har han lovat att de nationella stödpengarna ska betalas ut i år. Och på högnivåmötet idag fick vi återigen en bekräftelse på detta av Jordbruksverket, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Här kan du se Jordbruksverkets hela utbetalningsplan.