Maten

Det vi äter i framtiden kommer förmodligen både att vara traditionell mat från olika kulturer men också helt nya rätter. På våra tallrikar kommer det ligga mycket mer grönsaker och mer klimatsmart kött, med bra prestanda med tanke på miljö, hälsa, djuromsorg och användning av antibiotika.

Några exempel på matproduktion som kan öka och agera komplement till övriga maten i framtiden är den inom vattenbruk, exempelvis fiskar, musslor och alger. Genom att integrera det i övrig produktion, som genom att använda det näringsrika vattnet i trädgårdsodlingar och övrig lantbruksproduktion, kan vi undvika övergödning.

Även gröna proteiner, så som bönor, linser och ärter är något som har ökat i Sverige på senare år. Idag pågår det även utveckling av vegetarisk bönbaserad ”ost”. Sojabönor, lupin och linser är speciellt intressanta till livsmedelsutvecklingen eftersom en inhemsk produktion har möjlighet att marknadsandelar från importerade produkter.

Insekter är också något som kan komma att användas i den svenska livsmedelsproduktionen i framtiden.

Läs mer.

Bioekonomi och energi

Vi måste utveckla en biobaserad ekonomi för att bemöta framtidens samhällsutmaningar. I en biobaserad ekonomi utgör det förnybara naturkapitalet grunden, till skillnad från fossila insatsvaror. Resurser återanvänds utan att farliga ämnen tillförs ekosystemet och alla bioprodukter och restprodukter tas tillvara för att skapa nya mervärden. På nästan alla områden kan den svarta kolatomen bytas ut mot den gröna cellen.

Med naturens förnybara resurser kan vi skapa allt från drivmedel, el, värme, textilier och byggnadsmaterial. Vi kan även producera bioplats. Forskning indikerar att vid en total övergång till biobaserad plast med en plastproduktion på cirka 250 miljoner ton per år, skulle man bara behöva en andel på 5% av åkermarken.

Läs mer.

Teknik

Vi är i början på en ny period där IT kommer att komplettera gröna fingrar och djuröga. Elektrifiering och biomassa ersätter fossil energi. Odling och djuruppfödning får allt bättre verktyg för att öka precision och effektivitet.

Robotar är inte heller bara drömmar och forskningsprojekt längre. De sparar arbetstid, energi och minskar mängden obekvämt arbete. Robotar kan, till skillnad från maskiner, utföra fler och mer avancerade uppgifter än en maskin.

Robotar som kan användas för skörd, ogräsbekämpning, djurhantering, växtanalys, och fältarbete finns redan idag på marknaden. De flesta utvecklade robotar finns inom trädgårdsbranschen. Även andra branscher är på gång och flera robotar väntas komma ut på marknaden under de kommande år.

Framtidens bonde vågar pröva nya tekniker för att skapa hållbara företag.

Läs mer.