Omsorgsarbetet i LRF har en lång tradition av bönder som ställer upp för varandra. Det nya med stödtelefonen är att det nu finns ett samlande nummer som gör det enklare att få tillgång till stöd och råd.

Erfaren bemanning

Telefonen fungerar så att man via fyra tonval väljer den del av landet man bor i, Syd: Skåne, Sydost och Jönköping, Väst: Halland, Västra Götaland och Värmland, Öst: Östergötland, Sörmland, Örebro, Gotland och Mälardalen respektive Norr: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Varje regionkluster bemannas av LRF-medarbetare med erfarenhet av att möta medlemmar, som själva kan ta ett samtal, lotsa vidare till omsorgsgrupp eller praktisk rådgivning.

Många har erbjudit hjälp

Samordnare för LRFs stödtelefon är Anna Werbitsch Arnell, regionchef i LRF Jönköping. Hon berättar att det sedan telefonen öppnade den 8 augusti har kommit in ett 90-tal samtal.

– Så det har inte varit någon jätteanstormning. Men påtagligt i början var hur många som hörde av sig för att erbjuda hjälp. Alltifrån mindre insatser till folk som har bete som de kunde upplåta för behövande.

Oroar sig för andra

Det har också förekommit att utomstående personer som varit i kontakt med drabbade medlemmar har hört av sig till stödtelefonen och uttryckt oro över dem och bett LRF ta kontakt.

– Men på sista tiden är det även medlemmar själva som ringer för att de är oroliga över sin situation på gården.

Även om läget har varit akut under en längre tid tror Anna Werbitsch Arnell att verkligheten kan göra sig ännu mer påmind nu i höst när djuren ska stallas in, fodret inte räcker till och likviditetsproblemen blir ännu tydligare.

– Om man inte har en plan för vintern och nästa år så är det möjligt att ringa stödtelefonen där vi kan lotsa vidare för att få hjälp att prata med rådgivare eller andra som passar bäst i det enskilda fallet.

Återkoppling till riksförbundet

– Det är också bra för oss med samtalen som inspel i det arbete som riksförbundet gör, att vi kan återkoppla med information och reaktioner, till exempel när det gäller utbetalning av krisstöd och slaktköer, säger Anna Werbitsch Arnell.

Telefonen kommer att finnas tillgänglig för medlemmarna åtminstone 2018 år ut men LRFs omsorgsarbete kommer naturligtvis att fortsätta som vänligt även framöver.