Två typgrödor är valda, äpple och raps, och de ska förses med bikupor. Många orsaker finns till att bin kan fara illa. Förutom de omdiskuterade växtskyddsmedlen drabbas bina ofta av sjukdomar och näringsbrist, och det är oklart vad som är huvudorsaken till bidöden och vilka samspel som finns. Ibland kan hjälpen vara en enkel sockerlösning och i andra fall läkemedel.

PoshBee är ett stort multiaktörsprojekt med EU-medel på knappt 100 miljoner kronor. Från Sverige deltar Lantbruksuniversitetet tillsammans med Biodlingsföretagarna och LRF.

- Biodlingen har möjlighet att öka i Sverige eftersom hälften av honungen importeras och det kan i sin tur leda till ökad produktion av raps, äpple och många andra jordbruks- och trädgårdsgrödor, säger Kjell Ivarsson som sitter med i projektet för LRFs räkning.