Att den torraste sommaren på 60 år skulle komma efter den blötaste vintern på 100 år, var det nog ingen som kunde ana. Om det, och konsekvenserna av sommarens torka, diskuterade LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström i TV4 Morgon.

- Det som är bra för miljön och klimatet måste också vara lönsamt, sa hon bland annat.

Se hela TV4-inslaget här

Emilia svarade på frågor om torkan i P3 i somras. Du som missade det, kan lyssna på det här.

Under TV4-intervjun visades skördeutfallet för hela 2000-talet. 2018 riskerar bli den näst lägsta.

I Sveriges Radio intervjuades Anders Drottja, som är LRFs krisberedskapsansvarige, om sommarens skogsbränder. Anders Drottja är kritisk till är att samarbetet mellan lantbrukare och räddningstjänst sett så pass olika ut i olika län.

Erfarenheter från Västmanlandsbranden kunde ha gett tydligare samarbetsformer, tycker Anders Drottja.

- Jag är lite besviken, säger Anders Drottja som under hösten kommer uppmana kommungrupperna och regionerna att ta kontakt med räddningstjänsten.

I LRF Jämtland och Härjedalen har man, efter Västmanlandsbranden, jobbat med ett projekt tillsammans med räddningstjänsten som ordförande Lars Alin Grinde berättar om i radioinslaget.

Läs och lyssna på hela radioinslaget här

Moraeus debatterar om svenskt lantbruk

Dessutom har Martin Moraeus, styrelseledamot i LRF, skrivit en debattartikel på tankesmedjan Timbros hemsida

Bland annat skriver han:

Den svenska maten är inte bättre än mat från andra länder bara för att den är svensk. Däremot är den producerad på ett sådant sätt som lagstiftaren har bestämt. Svenska bönder får helt enkelt inte producera mat på ett sådant sätt som andra länders bönder gör. Den signal lagstiftaren, och indirekt det svenska folket, ger till svenska bönder är inte bara att det svenska sättet att producera livsmedel är det bästa, utan även det enda tillåtna.

---

En förhållandevis stor del av den gemensamma budgeten i EU används för att finansiera jordbruks- och landsbygdspolitiken. I förhållande till EU-ländernas totala budgetar är det dock en liten del, mindre än EU-ländernas samlade kulturbudgetar, till exempel.

---

Hade vi inget svenskt lantbruk skulle svenska skattebetalares EU-avgift enbart gå till andra EU-länders bönder.

Läs mer om jordbrukspolitiken här