Den 15-17 augusti är det dags för det årliga nordiska bondemötet i NBC (Nordiska Bondeorganisationers Centralråd), där LRF är medlemmar. I år äger mötet rum i Aarhus där flera styrelseledamöter från LRF samt LRF Ungdomens ordförande kommer vara på plats.

NBC bildades 1934 och är ett samarbetsforum för de nordiska ländernas producent- och kooperativa organisationer.

Mötet kommer bland annat avhandla ämnen som torkan, innovation, konsekvenserna av Brexit och aktuella förhållanden i handelspolitiken.

Deltagarna kommer även göra ett besök på Arla Foods Innovationscenter och ett gårdsbesök.